(BB) Bomen Blog nieuws

 

VTA controle Landgoed Staatsbosbeheer Hollandsduin

Voor Staatsbosbeheer hebben wij een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd op een historisch landgoed.

Wij hebben de bomen met GPS-apparatuur ingemeten en in kaart gebracht. Daarna zijn de bomen langs wandelroutes gecontroleerd door onze boomveiligheidscontroleur. Hieruit bleek dat een aantal bomen moest worden gekapt of gesnoeid om het landgoed weer veilig te krijgen. Deze informatie hebben wij op een grote kaart en digitaal aangeleverd zodat Staatsbosbeheer inzichtelijk heeft hoe de situatie is en welke maatregelen ze moeten nemen. Wij bieden deze werkzaamheden ook aan particulieren en (semi)overheden aan.

 

  

Geplaatst op 21-02-2012 16:10