(BB) Bomen Blog nieuws

 

Inventarisatie waardevolle en beeldbepalende bomen

In Amersfoort hebben wij geassisteerd met het opstellen van een lijst met beschermde bomen. Jasper Leliveld van het bedrijf (BB) Bomen is een van de vier boomdeskundigen die in Amersfoort de inventarisatie van waardevolle bomen uitvoert.

Geplaatst op 09-10-2012 11:36

Bomen snoeien wijk Schuytgraaf Arnhem

Voor de gemeente Arnhem hebben wij de bomen in de wijk Schuytgraaf gesnoeid.

Het ging hier om alle bomen die zijn aangeplant in de nieuwbouwwijk. Deze laan- en straatbomen moeten de wijk een groene uitstraling en sfeer brengen en gaan als ze groter worden het beeld van de wijk bepalen.

Nu zijn de bomen nog klein maar daarom is goed snoeien juist erg belangrijk.

 

  

Geplaatst op 01-05-2012 16:28

Filmpje van het afzagen van een dikke tak

Geplaatst op 24-02-2012 14:29

Kandelaberen Platanen parkeerplaats Doesburg

Voor de gemeente Doesburg hebben wij de Platanen op de parkeerplaats gekandelaberd. Ze gaan in het voorjaar weer mooi uitlopen. De bomen kunnen met regelmatig snoeien in deze vorm worden gehouden zodat ze grote mooie knotten gaan ontwikkelen en een mooie vorm krijgen.

Behalve Platanen worden Esdoorns en Lindes vaak op deze manier gesnoeid.  

Geplaatst op 21-02-2012 16:29

VTA controle Landgoed Staatsbosbeheer Hollandsduin

Voor Staatsbosbeheer hebben wij een Boomveiligheidscontrole uitgevoerd op een historisch landgoed.

Wij hebben de bomen met GPS-apparatuur ingemeten en in kaart gebracht. Daarna zijn de bomen langs wandelroutes gecontroleerd door onze boomveiligheidscontroleur. Hieruit bleek dat een aantal bomen moest worden gekapt of gesnoeid om het landgoed weer veilig te krijgen. Deze informatie hebben wij op een grote kaart en digitaal aangeleverd zodat Staatsbosbeheer inzichtelijk heeft hoe de situatie is en welke maatregelen ze moeten nemen. Wij bieden deze werkzaamheden ook aan particulieren en (semi)overheden aan.

 

  

Geplaatst op 21-02-2012 16:10