Boomonderzoek

Twijfels over de gezondheid van een boom?

Laat een BoomVeiligheidsControle (BVC) uitvoeren. Een gecertificeerde BoomVeiligheidsControleur en/of European Tree Technician beoordeelt of een boom boomziekten of gebreken heeft. Controle vindt plaats op structuur, levensvatbaarheid, veiligheid, aantastingen of boomziekten.

Boomtechnisch onderzoek

Elke boomeigenaar is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar boom/bomen. Dit noemen we in Nederland de zogeheten ‘Zorgplicht’. Zijn er zorgen of vragen over bomen in uw tuin? Een van onze specialisten komt langs voor bijvoorbeeld een BoomVeiligheidsControle. Dat kan voor 1 specifieke boom zijn, maar ook voor alle bomen op uw terrein. We hanteren hier de VTA systematiek voor (Visual Tree Assesment) vaak aangevuld met onderzoeksgereedschap als de klophamer en de priksonde. Het werk wordt uitgevoerd door een gecertificeerde BoomVeiligheidsControleur en/of European Tree Technician. Het eindresultaat is een beknopte rapportage met daarin alle benodigde gegevens die gebruikt kan worden voor zowel de verzekering, de aannemer, maar vooral helder en eenduidig voor de opdrachtgever.

Nader technisch onderzoek

Vooral bij bomen op leeftijd komen er soms gebreken naar voren als holtes, scheuren, maar vooral zwammen of rottingen. Om deze goed te interpreteren in het kader van veiligheid is naast een BoomVeiligheidsControle soms een Nader Technisch Onderzoek (NTO) nodig. Dit gebeurt met specialistische meetapparatuur zoals een geluidstomograaf en een resistograaf. Soms is het ook nodig om een boom bij de wortels vrij te graven. Voor de bediening van deze apparatuur, maar vooral voor de interpretatie van de meetgegevens dient dit door een vakspecialist uitgevoerd te worden. Na het veldwerk en de analyse van de gegevens, wordt er een rapport opgesteld waarin helder een conclusie en advies worden beschreven. De werkzaamheden worden altijd uitgevoerd door een European Tree Technician (ETT). En de prijs is op aanvraag (afhankelijk van locatie, aantal bomen en benodigde apparatuur).

Advies van een opgeleide boomspecialist

De boomspecialisten van (BB) bomen zijn zowel opgeleid tot European Tree Worker (ETW) als BoomVeiligheidsControleur.

Boomziekten

Bomen kunnen aangetast worden door plagen. Denk aan de eikenprocessierups, insecten, zwam op de boom en bacteriën. Wanneer er een vermoeden is van een boomziekte, is het verstandig om een BoomVeiligheidsControleur te laten kijken. Zodat u maatregelen kunt nemen voor uw en andermans veiligheid. Om die reden raden wij het regelmatige controleren van bomen met een boomziekte aan.

Veelvoorkomende boomziekten

Voorbeelden van boomziekten die in de regio Nijmegen, Arnhem, Wageningen en Apeldoorn voorkomen zijn onder andere: Essentaksterfte, Iepziekte, Kastanje (bloedings)ziekte, honingzwam, reuzenzwam of tonderzwam.

 

Tondergezam BB Bomen

Tonderzwam

honingzwam

Honingzwam

 

Over boomonderzoek

Een boom zo lang mogelijk gezond houden. Regelmatig krijgen wij vragen van boomeigenaren over gebreken of boomziekten? Ook schade door storm met harde windvlagen kan vragen oproepen. Bomen met een slechte conditie uiten dit niet alleen in een matige groei, maar ook in verkleuringen van het blad of het afsterven van takken. Boomziekten vertalen zich vaak in zwammen op de stam. Door een dergelijke boom te snoeien kan deze vaak langer behouden blijven.

Kosten van een boomonderzoek

Neem telefonisch contact op met BB(bomen) of vul het contactformulier in. De prijs is op aanvraag (afhankelijk van locatie, aantal bomen en benodigde apparatuur). Stuurt u een paar duidelijke scherpe foto’s mee? Dat helpt ons om u zo snel mogelijk netjes antwoord te geven.

(BB)bomen is lid van de bomenstichting en geautoriseerd om monumentale bomen te onderhouden.