Afscheid van een eeuwenoude beuk

Toen de eigenaren van een indrukwekkende, monumentale bruine beuk in herfst 2023 zwammen rond de stamvoet ontdekten, kwamen ze naar ons voor advies. Wat gebeurde er vanaf dat moment?

Monumentale boom

De eeuwenoude bruine beuk: met een hoogte van 33 meter en een stamdiameter van zo’n 130 cm, stond in de tuin van een Arnhems huis. Gepland rond 1840-1850, maakt deze majestueuze beuk al ongeveer 175 jaar deel uit van deze buurt.

monumentale boom kappen

Boominspectie was nodig

Wat was de conditie van deze boom, wat was de levensverwachting en wat zagen we aan de omgeving?

Een gedetailleerde inspectie van de eeuwenoude bruine beuk heeft zowel sterke als zorgwekkende bevindingen opgeleverd. De kroon van de boom vertoonde tekenen van gestagneerde groei, wat normaal is voor een beuk van deze leeftijd, maar de algemene conditie van de boom was nog steeds prima. Echter, er werden ook serieuze bedreigingen aangetroffen: vruchtlichamen van de reuzenzwam en schimmeldraden van de honingzwam waren zichtbaar aan en rond de stamvoet. Ook een aangesloten zone van oppervlakkige houtrot bij de stamvoet was zichtbaar.

Het was een risicoboom: advies werd kappen

De combinatie van reuzenzwam en honingzwam bij de stamvoet van deze monumentale bruine beuk vormde een serieus risico voor stambreuk en instabiliteit. Het is spijtig dat we moesten adviseren deze prachtige beuk binnen 6 maanden te kappen om verdere risico’s te voorkomen.

Was er dan geen alternatief?

Hoewel de algemene conditie van de boom nog voldoende was en er nog geen sprake was van kroonsterfte, werd snoeien niet aanbevolen. De beuk is gevoelig voor zonnebrand, en ingrijpend snoeien zou dit risico vergroot hebben, waardoor het afstervingsproces versneld kon worden. Daarom was kappen de veiligste optie.

Oude beuken hebben veel last van de klimaatverandering en de droogtes van afgelopen jaren. Hierdoor neemt de gevoeligheid voor aantastingen van zwammen toe.

Noodgedwongen kappen was onvermijdelijk

Het is ontzettend zonde dat de onze eeuwenoude beuk gekapt moest worden, een onvermijdelijke keuze vanwege de risico’s door ziektes.

Wat is de aanpak van een dergelijke opdracht?

We bereiden een opdracht zoals deze zorgvuldig voor: van het aanvragen van de nodige kapvergunning en communicatie met omliggende bedrijven tot het bepalen van de aanpak. Er wordt gekeken naar het gebruik van een hoogwerker of klimtechnieken afhankelijk is van de specifieke situatie.

Op de dag van de kap zorgen we voor maximale veiligheid en precisie. Ons team zet het werkgebied af, in deze situatie met dranghekken en bebording.  Elke tak wordt vervolgens zorgvuldig, één voor één, verwijderd en veilig naar beneden getakeld. Hetzelfde gebeurt met de stam, die in beheersbare delen wordt gezaagd en afgevoerd. We voeren al het houtmateriaal -takken en stamdelen- professioneel af en verwerken het duurzaam. Met de boomstronkenfrees vermalen we stronken en wortels tot snippers. We zorgen dat zowel de tuin als de straat netjes opgeruimd en aangeveegd word.