Grondwerk bij bomen

Grondwerk zoals graven dichtbij een boom kan heel schadelijk zijn voor de boom. Wanneer wortels beschadigen en de bodem samengeperst wordt bestaat er een grote kans dat boomwortels afsterven. Dit is van invloed op de conditie van de boom. Als grondwerk bij bomen onvermijdelijk is, is het daarom voor boombehoud belangrijk zorgvuldig te werk te gaan.

Inzet van onze kennis als boomspecialisten bij grondwerk

Als boomspecialisten adviseren en houden wij toezicht bij grondwerkzaamheden bij bomen voor aannemers, gemeenten of landeigenaren. Waar letten wij dan op?

De kwetsbare zone rond bomen

De stam en de wortels van een boom moeten beschermd worden. Dit gebeurt door geen werkzaamheden uit te voeren rondom de boom tenminste ter grootte van de kroonprojectie. De kroonprojectie is de rand van de boom op de grond geprojecteerd. In dit gedeelte, en een meter daarbuiten bevinden zich de meeste wortels.

Handmatig graven of met inzet van een zuigwagen

Het beschadigen van de wortels is te voorkomen door niet machinaal te graven binnen de kroonprojectie. Graafwerkzaamheden gebeuren dan ook zoveel mogelijk handmatig bij bomen. Op deze wijze zijn kabels en leidingen zorgvuldig aan te leggen.

Ook is het mogelijk een zuigwagen in te zetten zodat de wortels niet beschadigen.

Als een stofzuiger zuigt hij de grond weg.

Bovenstaande beelden komen van een project waarbij (BB) bomen toezicht houdt op grondwerkzaamheden bij bomen. Bij dit project is er meegedacht met de aannemer die het grondwerk doet. Met als inzet dat bomen gespaard blijven en het werk in de bodem toch uitgevoerd kan worden.