Veilig werken langs de weg cursus

Onze medewerkers hebben op vrijdag 6 december 2019 deel genomen aan de cursus “Veilig werken langs de weg”.
Wij vinden het belangrijk dat zij leren hoe ze veilig kunnen werken langs de weg.
Het risico dat er een aanrijding plaatsvindt tijdens werkzaamheden op of langs de weg is namelijk groot.
Het kan van levensbelang zijn dat je precies weet welke veiligheids- en verkeersmaatregelen je kunt treffen.
Daardoor verklein je de kans op aanrijdingen.
In deze cursus leer je veilig en verantwoord om te gaan met wegafzettingen.
Daarnaast hoe je de verkeersveiligheid van weggebruikers kunt bevorderen en verkeershinder kunt beperken.

Deze cursus  hebben wij gevolgd bij onze collega Eres te Zelhem.
Hiervoor onze hartelijk dank voor de gastvrijheid!