Wanneer is een boom ziek?

De tuin is voor veel huiseigenaren een plek om te ontspannen. Is het een flink beplante tuin, dan zit daar ook aardig wat werk in. Bomen komen daarbij vaak op de laatste plaats. Wanneer u toch aandacht heeft voor uw boom en twijfelt over de vitaliteit. Wat doet u dan?

Er is waarschijnlijk een reden waarom u onzeker bent over de staat van uw boom. Denk aan een lange periode van droogte, een veranderende staat van de wortels, vreemde verkleuring in bladeren of de plotselinge aanwezigheid van zwammen of insecten. Of dit wordt veroorzaakt omdat uw boom ziek is, is voor een particulier of landeigenaar vaak moeilijk op te sporen.

Laat een boomspecialist kijken

Bomen kunnen aangetast worden door bacteriën en schimmels. Wanneer een expert komt kijken, diegene een vermoeden van een boomziekte of gebrek heeft, dan adviseert hij u een boomveiligheidscontrole (Visual Tree Assessment) te laten uitvoeren. De VTA is een visueel beoordelen van bomen. Controle vindt plaats op structuur, levensvatbaarheid, veiligheid, aantastingen of boomziekten.

De resultaten worden geregistreerd en geven inzicht in het behandeladvies dat u krijgt. Dat hoeft niet altijd te betekenen dat de boom verwijderd moet worden. Ook snoeien of groeiplaatsverbetering kan een oplossing zijn.

Veelvoorkomende boomziekten

Voorbeelden van boomziekten die in de regio Nijmegen, Arnhem, Wageningen en Apeldoorn voorkomen zijn onder andere: essentaksterfte, iepziekte, kastanjebloedingsziekte, honingzwam, reuzenzwam of tonderzwam.

Houd de tuinreuzen dus goed in de gaten

Wilt u risico’s zoals boomziekten uit de weg gaan. Dat begint bij goed snoeien. Een professioneel boomverzorger zal uw boom zo snoeien dat zieke, zwakke of afgestorven takken verwijderd worden. Bovendien snoeien ze géén grote takken. Want het is belangrijk dat een boomwond snel kan genezen. Bacteriën en schimmels maken zo minder kans. Goed snoeien zorgt voor een langere levensduur van een boom.

  • Bijna alle boomspecialisten van (BB)bomen zijn European Tree Workers, uw garantie voor specialistische kennis en een goed verzekerd bedrijf.
  • (BB)bomen is lid van de bomenstichting en geautoriseerd om monumentale bomen te onderhouden.